Burzy sběratelů
Colectors meetings


Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2015 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2016 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
13. března
22. května
18. září
13. listopadu
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Cena za pronájem stolu: 100,- Kč (platba na místě v době konání burzy)
vstupné: 40,- Kč
Zaplacený a neobsazený stůl (do 9,00 h), pokud nebude dohodnuto předem jinak, se nabízí příchozím zájemcům, přičemž platba původnímu zájemci se nevrací!!

Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.The regular international exchanges of badges collectors take place in 2015 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2016 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
13th March
22nd May
18th September
13th November
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.
The price for the table hire is 100,- Kč (payment on spot on the day of exchange)
Entrance fee: 40,- Kč.


In case of any questions, please, do not hesitate to contact us.


Die regelmässigen internazionalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2015 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2016 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
13. März
22. May
18. September
13. November
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.
Der Preis für den Tisch ist 100 Kč (die Bezahlung ist an Stelle)
Eintritt: 40,- Kč.


Falls was für Fragen, wenden Sie sich uns um.


Odznaky-pins | Internetové stránky vytvořil Sněhulák | Odznaky-pins © 2008-2015