Burzy sběratelů
Colectors meetings


Pravidelné mezinárodní burzy sběratelů odznaků se konají i v roce 2017 opět na Jarově, budova bývalého SOU PSO, Učňovská 1, Praha 9 – konečná stanice tram. č.9
Termíny pro rok 2017 (vždy neděle 08,00 – 12,00):
12. března
21. května
17. září
12. listopadu
Rezervace stolů na:
e-mail: info@odznaky-pins.cz nebo tel. +420 382 213 597.
Akce se koná pouze v přednáškovém sálu SOŠ. Ve vstupní hale, na schodištích a jinde se nepřipouští vystavování, výměna, prodej nebo i prohlídka sběratelských materiálů. K tomu je určen pouze přednáškový sál, který je pořadatelem pronajatý. S vedením SOU bylo dohodnuto, že v případě porušení tohoto pravidla může proti tomu, kdo poruší tato pravidla, zasáhnout ochranka objektu.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme, info poskytneme obratem.


The regular international exchanges of badges collectors take place in 2017 again in Jarov, in the building of the former SOU PSO, Učňovská street 1, Praha 9 - end station of tram no.9.
The 2017 dates (always Sundays 08,00 – 12,00):
12th March
21st May
17th September
12th November
The reservations of tables are available
via e-mail: info@odznaky-pins.cz or phone number +420 382 213 597.


Die regelmässigen internazionalen Börsen von Abzeichensammlern finden wieder in 2017 in Jarov, in dem Gebäude des ehamailgen SOU PSO, Učňovská Strasse 1, Praha 9 (die Endstazion von Tram nr.9) statt.
Die Termine für 2017 sind (immer Sonntags, 08,00 – 12,00):
12. März
21. May
17. September
12. November
Die Reservierung von Tischen sind möglich
via e-mail: info@odznaky-pins.cz oder Telefonnummer +420 382 213 597.


Odznaky-pins | Internetové stránky vytvořil Sněhulák | Odznaky-pins © 2008-2015